Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

slowbiz.pl

Wersja dokumentu

1.0.

Data ostatniej aktualizacji

nie dotyczy 

Data publikacji

18 marca 2022

 

Dobrze Cię tu widzieć!

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy odpowiedzialnie. Przedstawiamy Ci dokument, w którym zawarte są informacje na temat przetwarzania Twoich danych, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Znajdziesz tu m.in.

Nasza działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać będzie się nasza strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Zachęcamy Cię do zaglądania do tej zakładki regularnie, a dla Twojej wygody na początku dokumentu podajemy informację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies. Tym samym informujemy, że treść Polityki prywatności może ulec zmianie.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Korzystając ze strony pamiętaj, że…

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot praw autorskich. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.

 2. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z naszej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne, w tym także przekazanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Nie masz obowiązku przekazania nam swoich danych na żadnym etapie, jednak nieprzekazanie niektórych danych może wiązać się z tym, że konkretnej usługi czy celu nie będzie można zrealizować, np. poprzez ograniczenie działania plików cookies lub niepodanie adresu e-mail przy zapisie na newsletter.

 4. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania. W dalszej części wskazujemy dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.

 5. Korzystamy z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie. 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób i w jakich celach przetwarzane są Twoje dane, jest spółka Slowbiz spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Marii Konopnickiej 14/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca NIP: 5423445226 oraz REGON: 521288294.  

Informujemy Cię, że Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem [email protected]. Jest nim Katarzyna Krzywicka, ul. Mickiewicza 64/30, 01-650 Warszawa.

Kontaktując się z nami poprzez wiadomość e-mail [email protected] czy zapisując się do newslettera przekazujesz nam swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Doskonale wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych i aby przekazane dane były bezpieczne.  

Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych nam danych.

Dokument, który czytasz, jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Już na tym etapie chcemy Cię jednak poinformować, że nie wszystkie uprawnienia z RODO będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Jeżeli jesteś osobą, która odwiedza naszą stronę i nie ma konta ani nie dokonuje zakupów, wówczas dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Kontakt z Tobą
(obsługa poczty elektronicznej)

Wysyłając wiadomość, przekazujesz adresatowi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości.

Adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem serwisu i użytkownikiem.

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

Cel analityczny – analiza danych zbieranych przy korzystaniu ze strony internetowej

 • data i godzina odwiedzin strony,

 • rodzaj systemu operacyjnego,

 • adres IP,

 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

 • czas spędzony na stronie,

 • odwiedzone podstrony, ścieżki nawigacji w witrynie i źródła odesłań.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim poznanie aktywności użytkowników na stronie).

Cel marketingowy

 • adres e-mail,

 • imię;

 • także informacje zbierane w ramach wtyczki Pixel od Meta Ads, które są anonimowe, ale informujemy, że pozwalają na śledzenie zachowań użytkowników takich jak: wyświetlenie zawartości podstrony, przejście do kasy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów). 

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Meta wykorzystuje Twoje dane zapoznaj się z informacjami dostępnymi pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

Wykorzystanie cookies

 • informacje gromadzone za pomocą plików cookies.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

Zarządzanie stroną Slowbiz na zewnętrznych platformach, np. na Facebooku

 • informacje gromadzone za pomocą strony.

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie mnie, jako administratora Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.

Obsługa newslettera

 • adres e-mail,

 • imię.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zgodę wyrażasz podczas zapisywania się na newsletter).

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

 • wszystkie wyżej wymienione dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 • wszystkie wyżej wymienione dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

 

Jeżeli jesteś klientem lub klientką, która odwiedza naszą stronę oraz dokonuje zakupów naszych kursów lub innych produktów cyfrowych, wówczas, oprócz danych zawartych w powyższej tabeli, przekazujesz nam także dodatkowe dane osobowe, związane z założeniem konta, wystawieniem faktury itd. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Założenie konta umożliwiającego dostęp do zakupionych produktów na platformie Kajabi

 • imię i nazwisko;

 • dane kontaktowe;

 • adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania konta.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy.

Złożenie i realizacja zamówienia na treści cyfrowe (szkolenie)

 • imię i nazwisko;

 • adres;

 • adres e-mail;

 • NIP,

 • dane o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych

 • dane dotyczące działalności gospodarczej;

 • imię i nazwisko;

 • adres;

 • NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy

 • Adres e-mail;

 • Imię i nazwisko;

 • Dane zawarte w treści reklamacji;

 • Numer rachunku bankowego;

 • Adres zamieszkania;

 • Numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

 • wszystkie wyżej wymienione dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 • wszystkie wyżej wymienione dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych – nie mają jednak one charakteru absolutnego i w niektórych przypadkach nie będziesz mógł ich zrealizować:

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.

 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.

 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.

 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.

 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie, napisz na adres: [email protected]

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem serwisu oraz sprzedażą treści cyfrowych. Zapewniam, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Meta (Facebooka) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystamy. Zostały one podzielone na dwie grupy – pierwsza grupa to podmioty, które dane przetwarzają na terenie Unii Europejskiej, a druga – przetwarza dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA). 

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

dhosting.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000336780)

Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).

Webio Grzegorz Wołoszyn (NIP: 5992688099)

Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).

Web Innovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 000342082)

Wsparcie techniczne i biznesowe w prowadzeniu działalności Slowbiz.

IMKER Bartnik Krzysztof (NIP: 9222625515)

Wsparcie logistyczne i administracyjne w prowadzeniu działalności Slowbiz.

Poczta Polska S.A z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972)

Wsparcie logistyczne i administracyjne w prowadzeniu działalności Slowbiz.

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000412357), obsługujący tpay.com

Platforma, za pomocą której dokonywane są płatności w sklepie on-line. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Tpay.com przetwarza Twoje dane dostępnymi pod tym adresem: https://tpay.com/klauzula-informacyjna-platnik 

Integrator Płatności Paynow w ramach bankowości detalicznej mBank. S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 25237 za pomocą spółki mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 59048

To dostawca usługi szybkich płatności internetowych oferowana przez mBank. Klauzulę informacyjną mBanku w zakresie usługi płatności Paynow znajdziesz pod adresem: https://static.paynow.pl/docs/polityka_prywatnosci_w_melements.pdf 

Maciej Aniserowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Aniserowicz, posługujący się NIP 5422824401 i REGON 200255159

Maciej Aniserowicz jest odbiorcą danych w zakresie, w jakim wymaga tego funkcjonalność serwisu Kajabi, dostawcy platformy pozwalającej na tworzenie i udostępnianie kursów on-line. Maciej Aniserowicz ma dostęp do danych osób, które kupiły produkty w Sklepie na podstawie umowy łączącej go ze Slowbiz sp. z o.o.

 

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Meta Platforms Inc. 

(Facebook Ads, Meta Pixel)

Facebook Ads to wtyczka marketingowa pozwalająca na kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam tworzonych na podstawie analizy Twoich preferencji i zachowań w naszym sklepie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.


Meta Pixel to wtyczka społecznościowa udostępniana przez Meta (Facebook), która informuje administratorów Meta (Facebooka), że nasza strona została przez Ciebie wyświetlona oraz o Twoim numerze IP. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

ConvertKit LLC

ConvertKit jest platformą zapewniającą wsparcie i  dostarczającą narzędzia marketingowe do realizacji naszych projektów – np. w zakresie budowy landing page’ów, obsługi newslettera i e-mail marketingu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez tego dostawcę dostępne są pod adresem: https://convertkit.com/privacy

Google Ltd. 

(Google Ads, Google Analytics)

Google Ads to wtyczka marketingowa pozwalająca na kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam tworzonych na podstawie analizy Twoich preferencji i zachowań w naszym sklepie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://support.google.com/google-ads/answer/7664943.


Google Analytics to wtyczka umożliwiająca zbieranie i interpretowanie danych analitycznych i statystycznych związanym z ruchem użytkowników na stronie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Aby zablokować działanie Google Analytics w Twojej przeglądarce zainstaluj wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Leadpages Inc. 

To dostawca części funkcjonalności strony i części wykorzystywanych plików cookies.  Wchodząc na stronę sklepu bezpośrednio z zewnętrznej strony ofertowej czy sprzedażowej, funkcjonalność pozwala na to, że sklep otrzymuje informację dotyczącą produktu, który chcesz zakupić i automatycznie zamieszcza go w koszyku. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://www.leadpages.com/privacy.

Kajabi LLC.

To dostawca rozwiązań informatycznych pozwalających na tworzenie i udostępnianie kursów on-line. Nasze produkty i konta użytkowników, które umożliwiają dostęp do tych produktów tworzone są w oparciu o platformę Kajabi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://kajabi.com/policies/privacy

Elavon Financial Services DAC Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, KRS 287836

To pośrednik płatności kartą dokonywanych w Sklepie Slowbiz. Elavon może przekazywać dane, do których uzyska dostęp poza EOG (do USA), ze względu na to, że jest firmą o zasięgu globalnym. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych udostępnione przez dostawcę dostępne są pod adresem: https://www.elavon.pl/polityka-prywatnosci.html

Zgodnie z informacją na stronie internetowej Google LLC infrastruktura Google może być rozproszona i zlokalizowana w wielu centrach danych na całym świecie. Dla Ciebie oznacza to, że niektóre miejsca przechowywania danych Google znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

Niemniej jednak Google LLC potwierdza zgodność z przepisami europejskimi w zakresie ochrony danym w tym RODO. Dodatkowo Google oświadcza, że niezależny audytor zewnętrzny wydał usłudze Google Cloud certyfikat SOC 2/, wobec powyższego Google zapewnia, że dane są dodatkowo chronione zgodnie z wymogami certyfikatu SOC 2/3, który jest standardem w branży audytorskiej. 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Podmioty, które wskazaliśmy w poprzedniej sekcji jako “Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym” to podmioty, które mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do USA. Transfer Twoich danych każdorazowo odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów europejskich gwarantujących bezpieczeństwo przekazania danych, np. na podstawie standardowych klauzul umownych udostępnianych przez Komisję Europejską.

Informacja na temat wtyczek społecznościowych (Meta Inc., dawniej: Facebook, Inc.)

Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczkę Facebooka. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanym serwisie. Serwis może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP.

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP. 

Nie dysponujemy szczegółowymi informacjami od platform społecznościowych o sposobach gromadzenia i sposobie wykorzystywania danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobów, w jaki dostawcy tych usług przetwarzają Twoje dane, przejdź do sekcji odbiorców danych, gdzie znajdziesz linki do dokumentów o prywatności tych serwisów.

Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie, wystarczy, że przed odwiedzeniem naszej strony wylogujesz się z portali społecznościowych. 

Informacja na temat Meta Pixel (dawniej: Pixel Facebooka)

Pixel to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty. 

Podkreślamy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, zebranymi w ramach platformy społecznościowej jaką jest Facebook.

Na tej stronie korzystamy z tego narzędzia. Jest to umotywowane naszym prawnie uzasadnionym interesem, jako administratora danych, marketingu własnych produktów lub usług.

Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.

Informacja na temat korzystania z narzędzi analitycznych i reklamowych (od Google oraz Meta)

Ta strona internetowa korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics oraz narzędzi od Meta Business Suite, które pozwalają na zbieranie danych analitycznych.

Są to usługi polegające na możliwości analizowania działań użytkowników i tworzenia statystyk. Narzędzia wykorzystują pliki cookies, o których piszemy w sekcji “Czym są pliki cookies i jakich plików używa ta strona?”. W tej sekcji znajdziesz też informacje na temat tego, jak ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies w Twojej przeglądarce. 

Wykorzystujemy te narzędzia w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy np. dopasować ofertę. 

Usługa newslettera

Świadomie dobieramy dostawców usług, z których korzystam, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych. Informujemy, że dostawcą usługi newsletter jest spółka prawa amerykańskiego ConvertKit LCC. W związku z tym, że dostawca usługi ma siedzibę w USA, informujemy, że Twoje dane potrzebne do obsługi newslettera (imię, adres e-mail) będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do USA. W każdym wypadku gwarantujemy, że każdy transfer danych poza EOG jest dokonywany zgodnie z prawem i spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa.

Dane, które podajesz nam przy zapisie na newsletter, tj. imię oraz Twój adres e-mail, będą przez nas przetwarzane w celu wysłania newslettera.

Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Gwarantujemy Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

Informujemy Cię też, że w ramach newslettera możemy badać Twoją aktywność w newsletterze i na tej podstawie dopasowywać do Ciebie treści lub oferty, które mogą Cię bardziej zainteresować.

Jak zapisać się na newsletter?

Dołączenie do naszego newslettera możliwe jest pod tym linkiem. Tak jak wspomnieliśmy, zapis na newsletter jest dobrowolny i wymaga podania Twojego imienia oraz adresu e-mail.

Jak wypisać się z newslettera?

Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera (lub o równoważnej treści). Z newslettera możesz wypisać się w dowolnej chwili.

Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony interes jako administratora danych.

Komu przekazujemy dane z newslettera?

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom, o których piszemy w sekcji “Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?”, w szczególności serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej oraz dostawcy usługi newsletter.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem w usłudze newslettera

Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora, który znajdziesz w sekcji „Kto jest Administratorem moich danych?”.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z serwisu. Jeżeli składasz zamówienie na treść cyfrową — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane ze świadczonymi przez nas usługami.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z serwisem lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. 

Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

Korzystania z serwisu

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z funkcjonalności strony. 

3  lub 6 lat + 1 rok

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie.

funkcjonowania newslettera

w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z zapisaniem się na newsletter, chyba że użytkownik wcześniej zrezygnuje z newslettera — wówczas przez okres związany z obroną przed roszczeniami.

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej usługi wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. 

Oczywiście, w przypadku np. skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia czy wymogu wynikającego wprost z przepisu prawa usunięcie danych osobowych może nastąpić w szybszym terminie. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

Co to są pliki cookies i jakich plików cookies używa ta strona?

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies, wówczas masz także możliwość wyrażenia bezpośredniej zgody i dostosowania ustawień. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).

Przy pierwszym odwiedzeniu naszej strony prosimy Cię o wyrażenie zgody na działanie plików cookies. Swoją decyzję możesz zmienić z poziomu ustawień cookies swojej przeglądarki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. W przeglądarce możesz także usunąć pliki cookies.

Przypominamy, że oprócz plików cookies ta strona internetowa wykorzystuje technologie takie jak wtyczki społecznościowe (wymienione powyżej oraz narzędzia analityczne i marketingowe).

Cookies „niezbędne”

Umożliwiają korzystanie ze sklepu w sposób prawidłowy i odpowiadają za podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych - nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku blokady niektóre funkcjonalności platformy edukacyjnej nie będą działać w ogóle lub nie będą działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Ciebie ze sklepu, co pomaga nam zrozumieć, w jaki z niego korzystasz. Rezygnacja z tych plików cookie może powodować, że niektóre funkcje sklepu będą niedostępne:

Jak zablokować pliki cookies?

Zapisywanie plików cookies możesz modyfikować z poziomu ustawień swojej przeglądarki internetowej. Informujemy jednak, że wyłączenie plików cookies może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej. 

W dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody na zapisywanie cookies za pośrednictwem ustawień danej przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek — poniżej znajdziesz linki do tych najpopularniejszych:

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

 

 

Informujemy Cię także, że masz możliwość zweryfikowania swoich ustawień w przeglądarce w każdej chwili, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Co to są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki.

 

To już wszystko, co mamy Ci do przekazania. Dziękujemy za Twój poświęcony czas. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].